Capri Seminarium 2003

Inbjudan till ett Capri seminarium om kvinnor och makt

”Är kvinnor ledare och männen (diskriminerande) bromsar”? I samarbete med The Capri Institute for International Social Philosophy  anordnar InnerFuture  ett seminarium med det angelägna temat om ”skillnader mellan manliga och kvinnliga gener och hjärnor samt eventuella konsekvenser därav ur maktsynpunkt”.

Det politiska trycket för att kvotera in kvinnor på makttoppen i både stat och näringsliv har vuxit starkt under senare år. Vad kan vi finna i gen- och hjärnforskning som stödjer, eller inte stödjer, denna strävan? 

Gunnar Adler-Karlsson

De unga svenska kvinnorna är öppna, kan tänka sig ett liv utanför Sverige och har inget emot invandringen. De unga männen är främlingsfientliga och vill stanna kvar på sin hemort, detta visar en undersökning av 4000 gymnasisters – samtliga födda på 70-talet – attityder och värderingar . Under hösten har man i Sverige diskuterat kvotering till styrelseposter. Ett lagförslag lär förberedas. Bör inte kvinnor ha lika många maktpositioner som männen då ca 50 % av befolkningen består av kvinnor? Och har kvinnor kanske egenskaper som gör dem överlägsna männen, egenskaper som faktiskt skulle kunna förändra organisationer, samhällen och på sikt hela världens fortsatta utveckling?

Är Du intresserad av att lära mer om och diskutera detta ämne, kom till Europas vackraste ö , Capri! Platsen för seminariet är Casa Marianna, Belvedere di Migliara, Anacapri, en av de tre vackraste platserna på Capri.

InnerFuture anordnar i samarbete med The Capri Institute ett kvalificerat utbildningsseminarium på temat ”Är kvinnorna ledarna och männen bromsarna”, under juli 2003 enligt nedan.

Föreläsare: Professor Gunnar Adler-Karlsson,  The Capri Institute, Professor Annica B. Dahlström, Göteborgs Universitet

Gunnar Adler-Karlsson, som leder seminarieserien, f.d. professor i samhällsvetenskap vid Roskilde Universitet, Danmark, har publicerat mer än 15 böcker i ämnen om ekonomi och social filosofi. Bland de senare böckerna har ”Kampen mellan Superhjärnorna (1997)” refererats som ”utan tvivel årets viktigaste bok”, och ”Tankar om Västvärldens Vishet” (2001) har rönt stor uppmärksamhet i media, bland annat i Finanstidningen.

Annica B. Dahlström, professor i Histologi med Neurobiologi vid Göteborgs Universitet, disp. som 25-åring på helt nya upptäckter om hur nervcellers inre liv leves. Hon har studerat hjärnan sedan 1960-talet, och under de senaste 7 åren blivit fascinerad av de nya kunskaper som tagits fram ang. skillnader i hjärnan hos kvinnor och män. Hon har publicerat ca: 400 vetenskapliga artiklar om nervsystemet, och skriver f.n. på en populärvetenskaplig bok om mäns och kvinnors hjärnor och varför kunskapen är så viktig för jämställdhetsarbetet.

Planera för sommaren och anmäl Dig idag!

Väl mött på Capri i sommar!

Håkan Pålsson, koordinator                

Tid och plats: Kursen börjar klockan 16.00 den 4 juli 2003 och avslutas den 7 juli 2003. Casa Marianna (Capri institutet) och Hotel Bianca Maria.

Omfattning: Kursen börjar fredagen den 4 juli kl 16.00 uppe på Casa Marianna: Samling, föreläsning, välkomst middag på Gelsomina. Lördag och söndag: föreläsningar och grupparbete, lunch, frivilligt kvällsarrangemang: San Michele el. liknande.

Måndag: Föreläsningar, grupparbete, lunch och uppsummering. Gemensam middag och avslutning.

Kurstiden är i genomsnitt 6 timmar per dag

Antalet deltagare: ca 30 personer.

Pris: 4950 kronor (moms tillkommer) per deltagare. Priset inkluderar kursavgifter, kurslitteratur samt tre luncher, välkomst-mottagning och avskedsmiddag. Deltagarna står själva för transport och hotellkostnad.

Anmälan: För att delta på kursen bör anmälan ske snarast (e-mail eller fax), dock senast den 25 maj 2003. Så fort anmälan inkommit skickas faktura. Anmälan är bindande. Vid återbud betalas inte kursavgiften tillbaka.

Vid anmälan, utgå från anmälningstalongen och den efterfrågade informationen enligt nedan.

Hotell: Biancamaria, Via G.Orlandi 54, 80071 Anacapri (Napoli), Tfn. +39-081-837 10 00 – Fax: +39-081-837 20 60

Da Gelsomina Migliera, Via Migliara 72, 80071 Anacapri (Napoli), Tel. +39-081-837 14 99 – Fax: +39-081-837 14 99 Email: dagelsomina@libero.it

Rum är bokade på Hotel Bianca Maria samt ett fåtal på Gelsomina. Vid anmälan uppger Du hur många dagar Du vill stanna.  Antalet nätter på hotellet är bindande, d v s om Du bokar 4 nätter och vill åka efter tre får Du fortfarande betala för fyra. Observera att vi reserverar rum på dessa hotell men du betalar själv hotellet. Priset för delat dubbelrum är ca 600 kr/natt och gäst. Vill du stanna någon extra natt på Capri, före den 4 juli, eller efter den 7 juli, så måste vi ha besked i samband med anmälan – detta kan dock inte garanteras.

Utlandskursen håller de skatterättsliga normerna för konferensresor – hela kursen är avdragsgill för företaget. Även de utlandstraktamenten som utgår till deltagarna är avdragsgilla.

Frågor: Har du några frågor kring kursen eller arrangemanget ring eller e-posta till: Håkan Pålsson, Almelunds Gård, Stora Råby Byaväg 5, 224 78 Lund, 070-5801895, 046-373681 (fax), hp@innerfuture.se

Anmälningskupong: V.g. texta

Faxas till: InnerFuture AB, Håkan Pålsson, 046-373681


 

Några av våra seminarier:

Capri Seminarium 2010 | Capri Seminarium 2006 | Capri Seminarium 2005
Capri Seminarium 2004 | Capri Seminarium 2003 | Capri Seminarium 2002