Capri Seminarium 2006

Organisation eller organism?

Vilka likheter och skillnader finns mellan en organisation och en levande organism? Hur styrs, utvecklas och fungerar de stora organisationerna, s.k. ”superhjärnor” och vilka blir konsekvenserna? I samarbete med The Capri Institute for International Social Philosophy anordnar InnerFuture ett seminarium på ovan angivet tema. Vi närmar oss tidpunkten för val till riksdagen i Sverige. Har det någon reell betydelse vem vi väljer sett över lite tid, kan vi lita på våra politiska organisationer? Skandalerna i multinationella börsföretag, nationella såväl som internationella, har avlöst varandra. Kommittéer har tillsatts för att komma till rätta med de problem som lett till skandalerna, ansvar har delvis utkrävts. De institutioner som är skapade för att stärka rättvisan och den ekonomiska jämlikheten på global nivå – FN, Världsbanken, IMF m fl. – har misslyckats med det de säger sig vilja uppnå Det blir allt svårare att styra stora organisationer, komplexiteten ökar och dessa ”superhjärnor” tycks ibland leva sitt eget liv, ibland utan annan riktning är att maximera vinsten för några fåtal.

Efter kommunismens fall framstår marknadskapitalismen som den enda fungerande världsordningen. Näringslivsdarwinism, ”the survival of the fittest”, leder till allt större organisationer med konsekvenser svåra att överblicka. Efter andra världskriget har mänskligheten haft fantastiska framsteg i ekonomin och i tillväxten av mänskligt liv. Har dessa framsteg varit resultat av förnuftig planering i stora organisationer eller av blint expansivt emotionellt beteende i växande Superhjärnor? Kan dessa framsteg nu extrapoleras i ytterligare sextio år? Om så, främst med hjälp av rationell, målinriktad planering eller blind emotionell överlevnadsvilja?”

Gunnar Adler-Karlsson

Är Du intresserad av att lära mer om och diskutera detta viktiga ämne, kom till Europas vackraste ö [1] , Capri! Platsen för seminariet är Casa Marianna, Belvedere di Migliara, Anacapri, en av de tre vackraste platserna på Capri.

Föreläsare: Professor Gunnar Adler-Karlsson, The Capri Institute och Inga-Britt Ahlenius, Chef för FNs interna revision. Gunnar Adler-Karlsson, f.d. professor i samhällsvetenskap vid Roskilde Universitet, Danmark, har publicerat mer än 15 böcker i ämnen om ekonomi och social filosofi. Hans högst kontroversiella och därför utsålda Superhjärnornas kamp och En uppblåst bakteries memoarer kan, liksom Tankar om Västvärldens Vishet , mm läsas gratis på www.capriinstitute.org.”

Inga-Britt Ahlenius, f.d. verksam inom finansdepartementet, f.d. generaldirektör för Riksrevisionsverket, f.d. chef för den nya Riksrevisionsmyndigheten i Kosovo, krönikör i Dagens Nyheter och internationellt känd för sitt engagemang mot maktmissbruk och korruption.

Planera för sommaren och anmäl Dig idag!

Tid och plats: Kursen börjar tisdagen den 27 juni 2006 kl. 09.00 och avslutas söndagen den 2 juli 2006 på förmiddagen.

Kursen hålls huvudsakligen på The Capri Institute for International Social Philosophy, Anacapri.

Omfattning: Kursen varar i 6 dagar, bestående av föreläsningar varvade med gruppuppgifter, redovisningar samt gruppdiskussioner. Gemensamma måltider och mötesplatser är förlagda på olika platser på ön för att därigenom lära känna densamma bättre.

Kurstiden är i genomsnitt ca 6 timmar per dag

Antalet deltagare: ca 25 personer.

Pris: 6350 kronor (moms tillkommer) per deltagare. Priset inkluderar kursavgifter, kurslitteratur samt tre luncher och middag nere i byn Capri.

Deltagarna står själva för transport och hotellkostnad.

Anmälan: För att delta på kursen bör anmälan ske snarast (e-mail eller fax), dock senast den 15 april 2006. Anmälan är bindande. Vid återbud betalas inte kursavgiften tillbaka (om ej speciella skäl föreligger). Vid anmälan, utgå från anmälningstalongen och den efterfrågade informationen enligt nedan.

Hotell: Biancamaria, Via G.Orlandi 54, 80071 Anacapri (Napoli), Tfn +39-081-837 10 00 – Fax: +39-081-837 20 60

Da Gelsomina alla Migliara, Via Migliara 72, 80071 Anacapri (Napoli), Tfn +39-081-837 14 99 – Fax: +39-081-837 14 99 Email: dagelsomina@libero.it

Rum är bokade på Hotel Bianca Maria samt ett fåtal på Gelsomina. Vid anmälan uppger Du hur många dagar Du vill stanna. Antalet nätter på hotellet är bindande, d v s om Du bokar 5 nätter och vill åka efter tre får Du fortfarande betala för fem. Observera att vi reserverar rum på dessa hotell men du betalar själv hotellet. Priset för delat dubbelrum är ca 750 kr/natt och gäst. Vill du stanna någon extra natt på Capri, före den 27 juni, eller efter den 2 juli, så måste vi ha besked i samband med anmälan – detta kan dock inte garanteras. Utlandskursen håller de skatterättsliga normerna för konferensresor – hela kursen är avdragsgill för företaget. Även de utlandstraktamenten som utgår till deltagarna är avdragsgilla.

Frågor: Har du några frågor kring kursen eller arrangemanget ring eller e-posta till: Håkan Pålsson, Almelunds Gård, Stora Råby Byaväg 5, 224 78 Lund, 070-5801895, 046-373681 (fax), hp@innerfuture.se [1] E nligt Traveller 1997


 

Några av våra seminarier:

Capri Seminarium 2010 | Capri Seminarium 2006 | Capri Seminarium 2005
Capri Seminarium 2004 | Capri Seminarium 2003 | Capri Seminarium 2002