Utbildningar och seminarier

”The world we have created is a result of our thinking”

Einstein

”The ability to perceive or think differently is more important than the knowledge gained”

David Bohm

Tillsammans med uppdragsgivaren formar innerfuture utbildnings- föreläsnings- samt seminarium program med inriktning på förändringskompetens och nya perspektiv. Ordet metanoia kommer från grekiskan och betyder perspektivförändring (eng ”shift of mind”). Enkelt uttryckt handlar det om att ge upp några av de ”mentala modeller” vi alla bär på för att bana vägen för nya.

Den kände ekonomen Schumpter gav uttryck för en liknande företeelse då han myntade orden kreativ destruktion (eng.”creative destruction). Han menade att detta var nödvändigt att kasta gamla sanningar för att lämna plats åt förnyelse. Det finns många olika sätt att skapa sig nya perspektiv.

Metaforen att ta på sig ett par glasögon eller byta glasögon handlar om att se världen på ett nytt sätt. Det är ofta i mötet med oss själva, någon annan eller i en upplevelse som en inre förändringsprocess börjar. Det finns ingen universal lösning eller metod. Det är snarare en process som är individuell till sin natur men som med fördel kan upplevas i grupp.

Kontakta oss för mer information.


 

Våra tjänster:
Coaching | Team & ledningsgruppsutveckling | Change Management | Utbildningar och seminarier