Coaching

”The way to do is to be”

Lao-Tzu

Coaching som begrepp har länge använts inom elitidrotten, sedan 20 år tillbaka har den även etablerat sig i företags- och organisationsvärlden. Optimalt använd har coaching som verktyg en stor potential för företag, organisationer och individer utifrån ett resultat- kunskaps- och motivations-perspektiv.

Coaching handlar om att frigöra en människas potential och maximera hennes egna prestationer. Allmänt brukar man prata om att vara i sitt ”esse”, vilket kommer från latinet och har betydelsen ”vara på topp”. Den coachande rollen handlar om att vägleda och hjälpa en människa i den inre lär-processen och resan mot hennes och eller organisationens mål. Coaching kan ske både individuellt och i grupp eller team. Fokus personen eller gruppen (def den eller de som tar emot coachens stöd) kan ha ett affärsmässigt perspektiv eller ett ”personligt/privat”. Coaching kan också användas i förändringsprocesser, för att förbättra det interna samarbetet, lösa konflikter, lösa problem, arbeta med kreativa processer, skapa team etc. Innerfuture erbjuder både affärsmässig coaching och personlig coaching enligt nedan. Vidare förmedlar vi coacher samt utbildar coacher.

Tillsammans med kunden formar vi ett anpassat program. Affärsmässig coaching Det blir allt viktigare att behålla nyckelpersoner på arbetsplatser, det kostar mycket att förlora dem samt att rekrytera nya. I ett flertal undersökningar framgår tydligt vilken betydelse personlig och professionell utveckling värderas i organisationer. Coaching möjliggör individuell utveckling och prestationshöjning anpassat efter organisationen behov.

”Coaching är en lednings- och arbetsform som handlar om att utveckla fokuspersonens/fokusgruppens yrkesmässiga och personliga potential och självregleringsförmågor. Coaching skall förstås som deltagande i fokuspersonens/fokusgruppens lär- och utvecklingsprocess” (Stelter 2003).

Personlig coaching Vi lever i en tid med stora förändringar. Det talas om individualiseringstendenser och om en mångfald av värderingar och livsstilar. I detta ”förändringslandskap” utvecklas egna och nya uttrycksmöjligheter som bas för att bygga upp den personliga identitet som är så central för att man ska kunna finna sin egen plattform i vårt mångfacetterade samhälle. Det handlar om konsten att vara människa”People should not consider so much what they are to do, as what they are”, Meister Eckhar). I detta sammanhang erbjuds stöd i att finna en väg genom detta ”förändringslandskap” med målsättningen att ta vara på och utveckla sin egen förmåga. Vår egen framtid bär vi som bekant med oss dagligen.

Vem behöver inte ett sådant stöd någon gång under livet?


 

Våra tjänster:
Coaching | Team & ledningsgruppsutveckling | Change Management | Utbildningar och seminarier