Capri Seminarium 2004

Inbjudan till Capri seminarium 2004

Om myter, religioner, ideologier och deras roll utifrån ett maktperspektiv: ett instrument för samhällets eliter eller ett redskap för mänsklig överlevnad?

I samarbete med The Capri Institute for International Social Philosophy  anordnar InnerFuture  ett seminarium enligt nedan.

”I likhet med mycket annat som varit bra för oss under evolutionens långa historia men som nu snarare blivit farligt för vår överlevnad, kan också de monoteistiska religioner, som vunnit de främsta medaljerna i religionernas darwinistiska kulturkamp, idag vara farliga för oss. Ty mot varje Gud står en farlig djävul. Ty för Guden i en monoteistisk religion är Guden i den andra en djävul”

Gunnar Adler-Karlsson

Många är dem som beskyller t ex. religionerna för ett flertal krig och den misär som följt dessa i spåret, religionerna, i detta exempel, blir med andra ord ibland beskylld för att vara roten till det onda! Några, däribland filosofen Leo Strauss (1899-1973), hävdar att den traditionella religionen endast är en ”myt” som skapats av eliten och som bör upprätthållas för samhällets bästa. 

En berättelse om människan och världen, vare sig vi kallar den religion eller ideologi eller sunt förnuft, fungerar bara så länge människan inte uppfattar den som en berättelse utan som världen som den är. När vi blir medvetna om att vi lever i en berättelse, i en av oss själva konstruerad värld, börjar vi ifrågasätta såväl berättelsen som den värld den konstruerar åt oss. 

Göran Rosenberg

Vi befinner oss idag i en situation präglad av ökande motsättningar, inte minst då det gäller ideologier och religioner. Dagligen får vi i TV och tidningar bevittna scener som vittnar om den brutala verkligheten på t ex Israels och Palestinas gator. På nationellt plan diskuteras slöjans vara eller icke vara i skolorna vilket bara är ett exempel på en debatt på samma tema i vår geografiska närhet. Parallellt sker också andra värderings förskjutningar,  hur kan och bör t ex de ändamålsenliga institutioner se ut som kan länka samman en alltmer självtillräcklig individ med ett allt mer gränslöst samhälle i en alltmer globaliserad värld?

Är Du intresserad av att lära mer om och diskutera detta viktiga ämne, kom till Europas vackraste ö, Capri! Platsen för seminariet är Casa Marianna, Belvedere di Migliara, Anacapri, en av de tre vackraste platserna på Capri.

Föreläsare:    Professor Gunnar Adler-Karlsson,  The Capri Institute samt Göran Rosenberg.

Gunnar Adler-Karlsson, f.d. professor i samhällsvetenskap vid Roskilde Universitet, Danmark, har publicerat mer än 15 böcker i ämnen om ekonomi och social filosofi. Bland de senare böckerna har ”Kampen mellan Superhjärnorna (1997)”, ”Tankar om Västvärldens Vishet” (2001) samt ”En uppblåst bakteries memoarer” (2003) rönt stor uppmärksamhet i media (www.capriinstitute.org).

Göran Rosenberg, journalist och författare, grundare till magasinet ”Moderna Tider”, dokumentärfilmare, programledare mm, med böcker som ”Plikten, profiten och konsten att vara människa (2003), ”Tankar om journalistik” (2000), ”Det förlorade landet – en personlig historia” (1996,2002), (www.rosenberg.se).

Planera för sommaren och anmäl Dig idag!                

Håkan Pålsson, organisatör          

Tid och plats: Kursen börjar den 12 juli 2004 kl. 16.00 och avslutas den 16 juli 2004 på kvällen. Casa Marianna (Capri institutet) och Hotel Bianca Maria. (För dem som vill samlas vi 15.00 på terrassen Hotell Bianca-Maria för gemensam promenad upp till Casa Marianna).

Omfattning:   Kursen varar i 5 dagar, bestående av föreläsningar varvade med gruppuppgifter, redovisningar samt gruppdiskussioner. Gemensamma måltider och mötesplatser är förlagda på olika platser på ön för att därigenom lära känna densamma bättre. Kurstiden är i genomsnitt ca 6 timmar per dag

Antalet deltagare: ca 25 personer.

Pris: 5950 kronor (moms tillkommer) per deltagare. Priset inkluderar kursavgifter, kurslitteratur samt tre luncher, välkomst-mottagning och middag nere i byn Capri. Deltagarna står själva för transport och hotellkostnad.

Anmälan: För att delta på kursen bör anmälan ske snarast (e-mail eller fax), dock senast den   1 majl 2004. Så fort anmälan inkommit skickas faktura. Anmälan är bindande. Vid återbud beta-las inte kursavgiften tillbaka (om ej speciella skäl föreligger).

Vid anmälan, utgå från anmälningstalongen och den efterfrågade informationen enligt nedan.

Hotell: Biancamaria, Via G.Orlandi 54, 80071 Anacapri (Napoli), Tfn. +39-081-837 10 00 – Fax: +39-081-837 20 60

Da Gelsomina alla Migliara, Via Migliara 72, 80071 Anacapri (Napoli), Tel. +39-081-837 14 99 – Fax: +39-081-837 14 99 Email: dagelsomina@libero.it

Rum är bokade på Hotel Bianca Maria samt ett fåtal på Gelsomina. Vid anmälan uppger Du hur många dagar Du vill stanna.  Antalet nätter på hotellet är bindande, d v s om Du bokar 5 nätter och vill åka efter tre får Du fortfarande betala för fem. Observera att vi reserverar rum på dessa hotell men du betalar själv hotellet. Priset för delat dubbelrum är ca 750 kr/natt och gäst. Vill du stanna någon extra natt på Capri, före den 12 juli, eller efter den 16 juli, så måste vi ha besked i samband med anmälan – detta kan dock inte garanteras.

Utlandskursen håller de skatterättsliga normerna för konferensresor – hela kursen är avdragsgill för företaget. Även de utlandstraktamenten som utgår till deltagarna är avdragsgilla.

Frågor:     Har du några frågor kring kursen eller arrangemanget ring eller e-posta till: Håkan Pålsson, Almelunds Gård, Stora Råby Byaväg 5, 224 78 Lund, 070-5801895, 046-373681 (fax), hp@innerfuture.se


 

Några av våra seminarier:

Capri Seminarium 2010 | Capri Seminarium 2006 | Capri Seminarium 2005
Capri Seminarium 2004 | Capri Seminarium 2003 | Capri Seminarium 2002