Capri Seminarium 2010

Drivna av sin blinda instinkt har jordens makthavare i tretusen år – och fortfarande i dag hos Bush och Obama – definierat krigets problem på ett felaktigt och metafysiskt sätt. Därför har blinda krig mellan ”goda och onda” fortsatt och förvärrats så, att de nu blint hotar människosläktets överlevnad.

En liknande felaktig definition av ”den fria marknaden” leder till blind ekonomisk konkurrens. Denna skapar förvisso mera mat men då den samtidigt ökar de materiella gapen mellan rika och fattiga, skapar den ändå en växande fara för nya terroristiska revolutionsungar.

Med hjälp av de senaste trettio årens växande biologiska insikt, sådan den vuxit fram i genforskningen, kan och bör vi definiera om mänsklighetens djupaste och farligaste problem. Ty detta krävs för att minska riskerna för än mer förstörande ”totala och globala krig”, vilka skulle kunna ta slutlig död på det tvåbenta släktet.

Vad gör mänskligheten med utgångspunkt från denna växande biologiska insikt, hur bör vi bäst hantera globaliseringens konsekvenser inom ekonomi, politik och kultur. Hur skall vi hantera utmaningen med en skenande befolkningstillväxt, det ökande trycket på vår miljö, utvecklandet av fler kärnvapen och inte minst de uppenbara riskerna för nya pandemier.

Om du är intresserad att lära mer och diskutera dessa frågor är du välkommen till Europas kanske vackraste ö Capri. Platsen för seminariet är Casa Marianna, Belvedere di Migliara, Anacapri.

I anslutning till seminariet kommer också ett 10-årsjubileum av Europas första filosofiska park att genomföras med därtill följande aktiviteter.

Föreläsare: 

Gunnar Adler-Karlsson

F.d. professor i samhällsvetenskap vid Roskilde Universitet, Danmark, har publicerat mer än 15 böcker i ämnen om ekonomi och samhällsfilosofi. Läs mer på www.philosophicalpark.org

Björn Olsen

är överläkare och professor i infektionssjukdomar och är en av de främsta kännarna av fågelinfluensan och dess upprinnelse. Han är aktuell med en bok om pandemier som utkommer hösten 2010. Björn är också en mycket engagerad fågelskådare. Läs mer på www.termiten.nu

Anne-Marie Pålsson

Docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet, svensk riksdagspolitiker (m) och ledamot i näringsutskottet sedan 2003. Känd som pigdebattens skapare är aktuell med en bok om Sveriges riksdag som utkommer hösten 2010. Idag sitter hon även i 4 bolagsstyrelser varav 2 börsbolag. Läs mer på ampalsson.wordpress.com och www.a-mpalsson.nu

Tid och plats: Kursen börjar måndagen den 28e juni klockan 09.00 och avslutas fredagen den 2e juli klockan 14.00.

Kursen hålls huvudsakligen på Casa Marianna, Anacapri.

Omfattning: Kursen varar i 5 dagar bestående av föreläsningar varvade med gruppdialoger, redovisningar och gruppdiskussioner. Gemensamma måltider och mötesplatser är förlagda till olika platser på Anacapri för att  uppleva olika miljöer. Kurstiden är i genomsnitt 6 timmar per dag.

Antalet deltagare: Ca 30 personer

Pris: 7850 kronor (moms tillkommer) per deltagare. Priset inkluderar kursavgift, kurslitteratur samt tre luncher och jubileumsmiddag (avser 10-årsjubileum av Capri Philosophical Park). Deltagarna står själva för transport och hotellkostnader.

Anmälan: För att delta på seminariet bör anmälan ske senast den 15 mars 2009, gärna tidigare. Anmälan är bindande.

Hotell: Rum är bokade på hotell Biancamaria (Via G.Orlandi 54, 80071 Anacapri, tfn +39-081-837 10 00 – Fax: +39-081-837 20 60). Vid anmälan uppger Du hur många dagar Du vill stanna. Antalet nätter på hotellet är bindande, d v s om Du bokar 5 nätter och vill åka efter tre får Du fortfarande betala för fem. Observera att vi reserverar rum men du betalar själv hotellet. Priset för delat dubbelrum är 80 Euro/natt och gäst, för enkelrum 130 Euro/natt och gäst (trippel 210 Euro/rum). Vill Ni stanna någon extra natt på Capri, före den 28 juni, eller efter den 2 juli, så måste vi ha besked i samband med anmälan – detta kan dock inte garanteras.

Övrigt: Utlandskursen håller de skatterättsliga normerna för konferensresor – hela kursen är avdragsgill för företaget. Även de utlandstraktamenten som utgår till deltagarna är avdragsgilla. Har Ni några frågor kring kursen eller arrangemanget ring eller e-posta till:

Håkan Pålsson, InnerFuture AB, Almelunds Gård, Stora Råby Byaväg 5, 224 78 Lund, 070-5801895, 046-373681 (fax), hp@innerfuture.se .

Planera för sommaren och anmäl Dig idag – Capri är ett oerhört populärt resemål så boka redan nu resan. Välkomna till en oförglömlig upplevelse!


 

Några av våra seminarier:

Capri Seminarium 2010 | Capri Seminarium 2006 | Capri Seminarium 2005
Capri Seminarium 2004 | Capri Seminarium 2003 | Capri Seminarium 2002